ΒΥΔΙΑΚΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΣΗ: Το χωριό Βυδιάκι βρίσκεται στα Βορειοδυτικά όρια του Νομού Αρκαδίας, μεταξύ των χωριών Ράχες, Μοναστηράκι, Καρδαρίτσι και συνοικισμού Πέττα. Στα δυτικά το χωρίζει από το νομό Ηλείας ο ποταμός Ερύμανθος.
ΕΚΤΑΣΗ: 15.149 στρέμματα (Ε.Σ.Υ.Ε.)
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 690 μέτρα
Τ.Κ. 22015 (ΕΛΤΑ)
ΚΛΙΜΑ: Η θέση του στο μεταίχμιο του «ορεινού μεσογειακού κλίματος και αυτού του Ιονίου Πελάγους» η μεγάλη ηλιοφάνεια, η διαυγής ατμόσφαιρα (ευδία-ευδιάκιον) η υψομετρική στάθμη, το δασωμένο της περιοχής, η κανονική υγρασία και λοιποί παράγοντες συνθέτουν κλίμα εύκρατο και άκρως υγιεινό.
Κλίμα τραχύ για να συνηθίζει τους ανθρώπους να πειθαρχούν και να αγωνίζονται!

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Για την ονομασία του Βυδιακίου υπάρχουν πολλές γνώμες.
Παραθέτουμε μερικές:
1. Μερικοί μιλούν για κάποια αρχαία πόλη ‘Βίδιον’ από την οποία, κατ’ αυτούς, προήλθε το Βυδιάκι. Η εκδοχή αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τους αρχαίους συγγραφείς: Όμηρο, Παυσανία, Στράβωνα, Πολύβιο, Εγκυκλοπαιδικά λεξικά κλπ.
2. Βίδι λεγόταν και εξακολουθεί να λέγεται το δέντρο «ο γαύρος ο βετουλοειδής» που απαντάται στην Αρκαδία και Θεσσαλία κυρίως. Επειδή δε, στη περιοχή είναι συνηθισμένο φυτό, πιθανόν από τη λέξη Βύδι να προήλθε το Βυδιάκι.
3. Ευδία ήταν-κατά την μυθολογία-το όνομα μίας από τις Μαινάδες. Οι Μαινάδες ήταν τροφοί και ακόλουθοι του θεού Διονύσου. Σύμφωνα με τον Όμηρο φρόντιζαν τον Διόνυσο στη πεδιάδα της Νύσης. Φέρουν ονόματα δηλωτικά των: Ευδία, Ευδαιμονία, Ευθυμία, Μακαρία κλπ. Τόποι διαμονής τους ήταν οι κορυφές των ορέων.
4. Κατά την επικρατέστερη γνώμη η ονομασία «Βυδιάκι» προήλθε από τη λέξη Ευδία που σημαίνει γλυκιά και διαυγή ατμοσφαιρική κατάσταση, την αιθρία, τη καλοκαιρία η οποία και επικρατεί στη περιοχή. Εκ του Ευδία προήλθε το Ε Υ Δ Ι Α Κ Ι Ο Ν και κατά την παραφθορά του Ε και τροπή του σε Β, το ΒΥΔΙΑΚΙΟ.