Το χωριό Βυδιάκι βρίσκεται στα Βορειοδυτικά όρια του Νομού Αρκαδίας, μεταξύ των χωριών Ράχες, Μοναστηράκι, Καρδαρίτσι και συνοικισμού Πέττα.
Στα δυτικά το χωρίζει από το νομό Ηλείας ο ποταμός Ερύμανθος.
Τ.Κ. 22015 (ΕΛΤΑ)