ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΣΗ: Το χωριό Βυδιάκι βρίσκεται στα Βορειοδυτικά όρια του Νομού Αρκαδίας, μεταξύ των χωριών Ράχες, Μοναστηράκι, Καρδαρίτσι και συνοικισμού Πέττα. Στα δυτικά το χωρίζει από το νομό Ηλείας ο ποταμός Ερύμανθος.

ΕΚΤΑΣΗ: 15.149 στρέμματα (Ε.Σ.Υ.Ε.)

ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 690 μέτρα

Τ.Κ. 22015 (ΕΛΤΑ)

ΚΛΙΜΑ: Η θέση του στο μεταίχμιο του «ορεινού μεσογειακού κλίματος και αυτού του Ιονίου Πελάγους» η μεγάλη ηλιοφάνεια, η διαυγής ατμόσφαιρα (ευδία-ευδιάκιον) η υψομετρική στάθμη, το δασωμένο της περιοχής, η κανονική υγρασία και λοιποί παράγοντες συνθέτουν κλίμα εύκρατο και άκρως υγιεινό.
Κλίμα τραχύ για να συνηθίζει τους ανθρώπους να πειθαρχούν και να αγωνίζονται!